DE PRO DEO ADVOCAAT

De pro deo advocaat is een advocaat die bij het bureau voor juridische bijstand in zijn arrondissement geregistreerd staat om minvermogenden juridisch bij te staan.

Niet alle advocaten treden pro deo op.

Enerzijds is het een deontologische verplichting voor advocaat-stagiairs om hun medewerking te verlenen aan het BJB in hoofdorde.

Maar anderzijds kunnen ook tableau-advocaten zich registreren voor de tweedelijnsbijstand ofwel in hoofdorde, waarbij zij ook ambtshalve kunnen aangeduid worden, ofwel in bijkomende orde waarbij zij zelf kiezen welke dossiers zij aanvaarden en indienen.

 

HOE KRIJG IK EEN PRO DEO ADVOCAAT?

Er zijn daarvoor 2 mogelijkheden.

De eerste is de meeste logische, namelijk het zelf zoeken naar een advocaat die pro deo optreedt binnen een bepaald rechtsgebied. Dit kan moeilijk blijken te zijn, omdat niet alle advocaten geregistreerd zijn als pro deo advocaat.

Daarom helpt advocaatplus je graag verder met een unieke zoekmodule, waarbij automatisch verschillende advocaten in de buurt, die ook geregistreerd staan om pro deo op te treden, jou contacteren.

Deze advocaat zal zelf de pro deo aanvraag indienen, als je hiervoor in aanmerking komt. Wordt je dossier geweigerd, kan je verder afspraken maken om eventueel het dossier tegen een verlaagd tarief te behandelen.

De tweede mogelijkheid is je aanbieden bij het bureau voor juridische bijstand van een plaatselijke balie. Hiervoor dien je de openingsuren na te gaan. Pas indien je hiervoor in aanmerking komt, zal een advocaat toegewezen worden via een automatisch beurtrollen systeem. Op die manier kan je dus niet zelf je advocaat kiezen.

Er zijn verder 2 types pro deo advocaten:

 

TABLEAU ADVOCATEN

Deze advocaten hebben succesvol de driejarige stage afgewerkt en zijn na een examen opgenomen op het tableau van hun balie.

Na opname op het tableau zijn advocaten niet meer verplicht zich in te schakelen in het pro deo systeem, maar zij hebben wel nog de mogelijkheid daartoe.

Dit kan in hoofdorde of in bijkomende orde. In hoofdorde betekent dat zij ook in het automatisch beurtrollen systeem dossiers krijgen toegewezen. In bijkomende orde kunnen zij enkel zelf (online) dossiers indienen.

 

ADVOCAAT-STAGIAIRS

Om als advocaat toegelaten te worden tot het tableau, moet hij/zij een driejarige stage volgen onder toezicht van een stagemeester (ook wel patron genoemd).

Een stagiair mag zelfstandig zaken behandelen en is zelfs verplicht bijstand te verlenen aan minvermogenden in het pro deo systeem.

Om stagiair te kunnen worden is een diploma van master in de rechten vereist. Na het vinden van een stagemeester wordt het diploma geviseerd en de stagiair voorgesteld aan het Hof van Beroep van het rechtsgebied waaronder het kantoor van de stagemeester valt.

Vanaf de inschrijving op de lijst van stagiairs worden pro deo dossiers automatisch toegewezen aan de kersverse advocaat-stagiair. De stagiair kan en mag deze dossiers niet weigeren, aangezien deze integraal deel uitmaken van de beroepsopleiding.

Op die manier worden voldoende advocaten gevonden om de pro deo dossiers te behandelen en tegelijk dient dit systeem tot het bekomen van voldoende beroepservaring.